Сервиз

Качественото сервизно обслужване е в основата на Нашия бизнес!

Когато се стигне до Сервиз и Поддръжка, Вие можете да разчитате на най-доброто от Нас. Ние осигуряваме качествено сервизно обслужване, поддръжка, ориг­инални части и консумативи за Husqvarna.

Коледжиков ЕООД разполага със сервизна база за гаранционно и след гаранционно обслужване изцяло оборудвана по стандартите на Husqvarna. Сервизният персонал ежегодно повишава своята квалификация в сервизните курсове провеждани от Husqvarna.

Фирменият магазин предлага резервни части с гарантирано качество и произход при изгодни ценови условия и осъществява максимално бърза доставка. Вложените в сервиза оригинални резервни части са с гаранция, независимо от гаранцията на машината.